• 02
  • Kasım

Mikro Tese Ameliyatı

Erkek faktör infertilitesi, gebeliklerin doğal yollardan oluşmamasına neden olan çiftlerin yarısından çoğunda görülmekte olan bir sorundur. Bu erkeklerin% 5 ila% 10’u azalan üretim (tıkanık olmayan azoospermi) nedeniyle tam bir sperm eksikliğine sahiptir. Mikro tese ameliyatı yani İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) prosedürü kullanılarak, yumurtalar bu sperm ile fiziksel olarak yumurta sitoplazmalarına (ooplazma) enjekte edilerek döllenir. Mikro

  • 02
  • Kasım

Zigot Intrafallopian Transfer (ZIFT)

Zigot Intrafallopian Transfer (ZIFT) Nedir? ZIFT, in vitro fertilizasyon ve embriyo transferi ile benzer bir yardımcı üreme prosedürü olup, döllenmiş embriyo uterus yerine fallop tüpüne aktarılmaktadır. Döllenmiş yumurta direkt olarak tüplere aktarıldığından, işlem tüp embriyo transferi (TET) olarak da adlandırılır. Doktorunuz yumurtanın döllenmesini sağlayacak daha büyük bir şansa sahip olduğundan bu işlem gamete intrafalopia transferinden

  • 02
  • Kasım

Azoospermi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Azospermi seminal sıvıdaki sperm eksikliğidir. Korunmasız bir cinsel ilişkiden sonra hamilelik gerçekleşmediyse, bunun anlamı erkek, kadın veya her ikisinin doğurganlık problemi olabilir. İnfertil çiftlerin% 40’ında erkekte doğurganlık problemi var. Azospermi ne kadar yaygındır? Tüm erkeklerin yaklaşık% 1’i ve infertil erkeklerin% 10-% 15’i azospermi taşır. Azospermi nedenleri nelerdir? Genetik (miras) düşük veya hiç sperm üreten erkeklerin%

  • 02
  • Kasım

Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT

GIFT, bir kadının yumurtalarını toplamak, bunları sperm ile karıştırmak ve hemen fallop tüpüne yerleştirmek gibi yardımcı bir üreme prosedürüdür. Bu prosedür ile tüp bebek yani in vitro fertilizasyon (IVF) ve zigot intrafalopiyan transferi (ZIFT) prosedürleri arasındaki ana farklılıklardan biri, GIFT ile döllenme prosesinin bir laboratuar yerine fallop tüpü içerisinde gerçekleşmesidir. Bununla birlikte, GIFT yönteminin çalışması

  • 02
  • Kasım

Spermiyogram Testi Nedir?

İkincil cinsel özelliklerin değerlendirilmesinden (fizik ve saç büyümesi gibi) ve ayrıca testislerin palpasyonundan oluşan basit bir fizik muayene bile, muayene hekimine kısırlık nedenine ilişkin bir takım ilk fikir verebilir. Bununla birlikte, en önemli test, bazı durumlarda DFI’nın (sperm DNA parçalanma indeksi) belirlenmesiyle eşlik eden sperm analizidir (spermiogram). Spermiogram Spermin kalitesini test etmek, sperm konsantrasyonunu, hareketliliğini