Doğu Fertil Tüp Bebek Merkezi


Logo

Doğufertil Tüp Bebek Merkezi 2006 yılının başında Malatya’da yaklaşık 15 kişilik medikal, idari ve yardımcı personelle hizmete başlamıştır. Merkezin ilk tüp bebek hastası gebe kalmış ve Ezgi adında sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Sonrasında Doğufertil Tüp Bebek merkezinde Çocuk özlemi duyan çiftler sevindirilmiş, onların bu haklı istekleri yerine getirilmiştir. Gebe kalan ailelerin büyük bir kısmı mikroenjeksiyon, in vitro fertilizasyon, embryo dondurma çözme ve aşılama yöntemleri ile sonuca ulaşmışlardır. Alışılagelmiş olan ve başta erkek infertilitesinde %80 başarı elde edilen klasik mikroenjeksiyon yöntemi ve maliyeti daha düşük olup hastayı sıkıntıya sokmayan aşılama yöntemlerinin yanında, Doğufertil Tüp Bebek merkezinde klasik tedaviyi destekleyici yöntemlerde uygulanmaktadır.

Bu yöntemlerin başlıcalarını sıralamak gerekirse; PGD(Transfer öncesi embryoların genetik açıdan incelenmesi), embryo traşlama ve defragmantasyon, iyi kalitede embryosu oluşmayan hastalarda yapay rahimde denilen Co-culture yöntemi, embryo transferi öncesinde iyi embryoyu HLA-G5 proteini ile tespit etme, mikroenjeksiyonda spermi PICSI(sperm mıknatısı) yöntemi ile tespit etme, mikroenjeksiyon spermlerinin 16000 kere büyütülerek seçilmesi, ileri derecede hiperstimule olabilen hastalarda IVM (laboratuarda yumurta geliştirme) yöntemi, globozoospermik(spermlerin yuvarlak başlı olması) spermle enjeksiyonda yada döllenme problemi olan yumurtalarda piezo yöntemi ile yumurta aktivasyonu, spermde DNA kırıklarının tespiti, mikro TESE(Testiküler sperm ekstraksiyonu) yöntemi, embryo yapıştırıcısı denilen yöntem, time-lapse image analyzing yöntemi ile saniye saniye embryo takibi, vitrifikasyon yöntemi ile embryo dondurulması ve en az 5 yıl saklanabilmesi gibi yöntemler sıralanabilir. Bunun yanı sıra en ileri teknoloji ve hijyen koşullarıyla övünen merkez, başta Amerika ve Belçika olmak üzere belli tüp bebek araştırma merkezleri ile iletişim halinde olup yenilikleri yerinde takip etmektedir.

Doğufertil Tüp Bebek merkezi, hasta psikolojisinden anlayan ekibiyle, ticari bir merkezden farklı bir tablo çizmektedir. Başka merkezlerde birçok denemesi olan ve zor hasta grubu olarak tarif edilen hastaların gebe kalmasında yaşanan mesleki tatmin, çalışanları kendileriyle yarışır bir hal içine sokmuştur.

Bu başarılara örnek göstermek gerekirse;

Türkiye’nin saygın birçok merkezinde tüp bebek tedavisini denemiş ve varını yoğunu bu yolda harcamış, en son 11. tüp bebek denemesinde Doğufertil Tüp Bebek merkezinde gebe kalan S.Ç isimli kişinin ya da gene aynı sebepten Türkiye’deki birçok merkezi denemiş ve en son 8. denemesinde Co-culture (yapay rahim) yöntemi ile Doğufertil Tüp Bebek merkezinde gebe kalan H.A ‘nın sevinci hiçbir şekilde tarif edilemez. Bunun yanında gebe kalıp çocuğunu doğuran ve çocuğuna kardeş olsun diye doğum sonrası merkeze tekrar başvuran hastalarda mevcuttur.

Öncelikle Malatya’daki Doğufertil Tüp Bebek merkezinin başarısının cevabını merkezi kuran ve merkeze bilimsel danışmanlık yapan kişilerde aramak gerekir. Başta Prof. Dr. Recai PABUÇCU’ nun ve Prof. Dr. Yücel KARAMAN’ ın olmak üzere, çevre iller ve Malatya’da tanınmış doktorlar olan Yrd. Doç. Dr. Feza BURAK’ ın ve Uz. Dr. Kemal KAHRAMAN’ ın hemşerisi oldukları Malatya şehri’ne karşı hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaları ve Malatya’da tecrübeli, çalışkan, araştırmacı ruha sahip ve hastanın halinden anlayan düzgün duruşlu bir kadın doğum ve embriyoloji ekibini bir araya getirmeleri bölge halkı için çok büyük şanstır. Özellikle Uz. Dr. Uğraş Uçar’ın merkezdeki üstün gayretleri ve başarılı çalışmaları kısa zamanda büyük başarılara imza atılmasına olanak sağlamıştır. Diğer taraftan Malatya’nın sevilen ve başarılı ismi olan kadın doğumcu Uz. Dr. Denizhan DENİZ ekibe taze kan olarak katılmış ve ekibin ivmesini arttırmıştır. Merkezin embryoloji laboratuarının başında bulunan Uz. Tb. Bio. Koray YILDIZ ‘ın (embryolog) tüp bebek alanındaki yurt içi ve yurt dışı 10 yıllık tecrübesi ve yardımcı elemanlarıyla (Uz. Bio Ayşin AKINCI, Bio. Bilal YALÇIN) yaptığı çalışmalarla başarıdaki rolü büyüktür.

Ekip sürekli olarak ulusal ve uluslararası tüm tüp bebek ve üreme endokrinolojisi eğitimlerine aktif olarak katılıp, hizmet içi ve mezuniyet sonrası eğitimlerden geçerek kendisini sürekli olarak diri tutmakta, bu alanda dünyada uygulanmakta olan tüm yeniliklerden haberdar olup uygulama şansını bulmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar dünyaca saygınlığı kabul edilmiş bilimsel kongrelerde sunulmakta ve yurt içi ve yurt dışı bilimsel kaynaklarda yayınlanmaktadır. En son geçen ay Amerika San Francisco ‘da “American Society for Reproductive Medicine” kongresinde yumurtaların toplandıktan sonra, mikroenjeksiyon yapılana kadar geçen hazırlık evresiyle ilgili çalışma yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra merkezde öğrencilere staj imkânı tanınarak da bilimsel eğitime katkıda bulunulmaktadır. Dönem dönem Malatya çevre il ve ilçelerde tüp bebek konulu konferanslar düzenlenerek halk bu konuda bilgilendirilmekte ve soruları yanıtlanmaktadır.

Görülen o ki Doğufertil Tüp Bebek Merkezi Malatya bölgesinde yaptığı hizmetler ve genişleyen kadrosuyla uzun yıllar başarılarına başarı katmaya, insanları mutlu etmeye devam edecektir.