• 02
  • Kasım
Foto

Mikro Tese Ameliyatı

Erkek faktör infertilitesi, gebeliklerin doğal yollardan oluşmamasına neden olan çiftlerin yarısından çoğunda görülmekte olan bir sorundur. Bu erkeklerin% 5 ila% 10’u azalan üretim (tıkanık olmayan azoospermi) nedeniyle tam bir sperm eksikliğine sahiptir. Mikro tese ameliyatı yani İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) prosedürü kullanılarak, yumurtalar bu sperm ile fiziksel olarak yumurta sitoplazmalarına (ooplazma) enjekte edilerek döllenir. Mikro tese ameliyatı yani ICSI 1990’da ilk defa gerçekleştirildi ve dünya çapında erkek faktör infertilitesini konusunda devrim yaratıldı.

Mikro tese ameliyatı ne kadar sürer?

Sperm alım tekniklerindeki ilerlemelerle, obstrüktif azoospermi olmayan erkeklerin yaklaşık yarısında sperm bulunabilir. Mikrocerrahi testiküler sperm ekstraksiyonu yani mikro tese ameliyatı, geleneksel biyopsi tekniklerine kıyasla sperm verimi geliştiren, mikroskop kullanılarak aktif sperm üretim alanlarının küçük hacimlerde testiküler dokuların hassas bir şekilde çıkarılmasını sağlayan bir prosedürdür. Testis açıldıktan sonra, sperm içeren seminifer tübüller (sperm üretilen ve taşınan yapılar) ameliyat mikroskopu altında tanımlanabilir. Bu yaklaşım, diğer sperm alım tekniklerine göre bir takım avantajlara sahiptir. Tanımlama kan damarlarını kolaylaştırarak gerekli testiküler doku miktarını ve vasküler yaralanmayı asgariye indirirken spermatozoa verimi en üst düzeye çıkarır. Bu hastalardan elde edilen sperm, sınırlı sayıdaki hastaların ve kalitenin kombinasyonu nedeniyle kriyoprezervasyon için oldukça zordur, bu nedenle en iyi gebelik oranları taze sperm kullanılarak elde edilir.

Mikro tese ameliyatı öncesi yapılması gerekenler

Obstrüktif olmayan azoospermi (veya anormal sperm üretimi) erkek infertilitesinin çok yaygın bir nedenidir. Bu nedenlerden dolayı obstrüktif olmayan azoospermi için genellikle mikrosirküler testiküler sperm ekstraksiyonu mikro tese ameliyatı önerilmektedir:

  • Bir erkek sperm testi sonuçlarında yeterli bir testosteron seviyesine sahipse
  • Testosteron seviyeleri en az dört ay düzeltilmişse ve azoospermik kalmışsa

Biyopsi yerine mikro tese ameliyatı

Obstrüktif azoospermi olan erkekler için mikro tese ameliyatı öncesinde ince iğne aspirasyonu veya biyopsi önerilmez çünkü birçok çalışma, microTESE’nin en yüksek sperm alma oranına sahip olduğunu ve testisin en az hasar görmesine neden olduğunu göstermiştir. İlk mikro tese ameliyatından önce elde edilen spermlerin hepsi in-vitro döllenme girişimleri için kullanılıyorsa, tekrarlayan mikro tese ameliyatı prosedürleri mümkündür.

Mikro tese ameliyatının başarı oranları

Micro tese ameliyatının başarılı olması için usta bir cerrahın ve sperm arayan mükemmel bir androloji teknisyeninin olması gerekir. Mikro tese ameliyatı prosedürü sırasında, sperm için seminifer tübülleri analiz etmek için ameliyathaneye bir androloji laboratuarı teknisyeni atanır. MikroTESE sırasında sperm bulunursa, bunlar intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ile in vitro fertilizasyon (IVF) gibi gelecek üreme tedavileri için ekstrakte edilir ve dondurulur.

Mikro tese ameliyatı sonrası ağrılar

Çoğu erkek, bu ameliyattan sonra sahip oldukları az miktarda ağrıya şaşırır. Scrotum, vücudumuzun en hızlı iyileşen kısımlarından biridir ve kullandığımız çok katlı kapama tekniği, erkeklerin ameliyat sonrası enfeksiyona ya da kanamaya sahip olmamasına yardımcı olur. Herhangi bir spermin bulunup bulunmadığını belirlemek için genellikle mikroskop altında sperm aramak için 10-14 saat sürer. Ayıklanan sperm sıvı nitrojende dondurulacak ve seçilmiş üreme endokrinologunuz tarafından in-vitro fertilizasyon için kullanılabilecektir.