• 02
 • Kasım
Foto

Azoospermi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Azospermi seminal sıvıdaki sperm eksikliğidir. Korunmasız bir cinsel ilişkiden sonra hamilelik gerçekleşmediyse, bunun anlamı erkek, kadın veya her ikisinin doğurganlık problemi olabilir. İnfertil çiftlerin% 40’ında erkekte doğurganlık problemi var.

Azospermi ne kadar yaygındır?

Tüm erkeklerin yaklaşık% 1’i ve infertil erkeklerin% 10-% 15’i azospermi taşır.

Azospermi nedenleri nelerdir?

Genetik (miras) düşük veya hiç sperm üreten erkeklerin% 10-% 15’inde rol oynar. Kromozomlardaki kusurlar (genetik materyal içeren bir hücre çekirdeği içindeki yapı) sperm sayısını, formunu ve boyutunu etkileyebilir. Kusurlar, Y (erkek) kromozomunun farklı yerlerinde oluşabilir. Bazı durumlarda, Y kromozomunun bir parçası kaybolabilir (mikro-silinme) ve infertiliteye neden olabilir.

Azospermi türleri nelerdir?

Erkek üreme sistemi aşağıdakilerden oluşur:

 • testisler – spermatogenezis adı verilen bir süreçte sperm üretir (erkek üreme hücreleri)
 • seminifer tübüller – testis dokusunun çoğunu oluşturan küçük tüpler
 • epididimis – olgun spermlerin taşınacağı ve depolandığı tüp
 • vas deferens – epididimden vücut boşluğuna geçen boru, daha sonra üretran ile bağlantı kurmak için eğriler. Vas deferens’in sıkıştırılması spermi seminal vezikülleri ve prostat bezini geçtikçe spermleri hareket ettirir ve bu da spermlere semen oluşturmak için seminal sıvı katar.
 • İdrarı mesaneden ve spermi vas deferens’den temizlemek için penisten geçen üretra tüpü

Azospermi üç ana gruba ayrılabilir:

1) Pre-testiküler nedenler (obstrüktif olmayan): Seks hormonlarının yetersiz üretimi testisin sperm oluşturmasını engeller. Sebep olabilir: Kallmann sendromu: X kromozomunda taşınan genetik (kalıtsal) bir bozukluk, düşük gonadotropin salıcı hormon seviyesi (GnRH) ve koku kaybı ile işaretlendi. GnRH, üreme organlarını yöneten hormonları salgılamak için hipofiz bezini uyarır. Radyasyon tedavileri veya belirli ilaçlar, özellikle kemoterapi kullanılan hipotalamus (beynin bir parçası) veya hipofiz bezi bozuklukları. 2) Testiküler nedenler (obstrüktif olmayan): Testislerin yapısında veya işlevlerinde bozukluklar. Sebep olabilir:

 • anorka (testislerin olmaması)
 • kriptorşidizm (testisler skrotuma düşmemiş)
 • Sertoli hücre-yalnızca sendromu (testisler canlı sperm hücreleri üretemiyor)
 • spermatogenik arrest (testisler tam yetişkin sperm hücrelerini üretemiyor)
 • Klinefelter Sendromu; erkek ekstra bir X kromozomu taşır (XY yerine kromozom yapısını XXY yapar). Sonuç genellikle cinsel ya da fiziksel olgunluk eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan kısırlıktır.
 • kabakulak orşiti (geç ergenlik döneminde kabakulakların neden olduğu iltihaplı testisler)
 • tümörler
 • Bazı ilaçlara reaksiyon
 • radyasyon tedavileri
 • diyabet, siroz veya böbrek yetmezliği gibi hastalıklar
 • varikosel (testisden gelen damarlar genişler veya genişler)

3) Post-testiküler nedenler (obstrüktif): Boşalma problemleri veya üreme sisteminde tıkanıklık spermlerin seminal sıvı içine taşınmasını engeller. Bu durum, azoospermi olan erkeklerin yaklaşık% 40’ında görülür. Sebep olabilir:

 • epididimis, vas deferens veya üreme sistemindeki herhangi bir yerde bir tıkanıklık veya eksik bağlantı
 • Doğumsal bilateral vas deferens yokluğu (CBAVD): Vasa deferentisinin doğumda olmadığı genetik bir defekt. CBAVD’ye neden olan genetik mutasyon da kistik fibroz ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. CBAVD’li erkekler kistik fibroz taşıyıcı olma riski yüksektir. CBAVD’li erkeklerin kadın partnerleri, kistik fibrozlu bir çocuğa yakalanma riskini belirlemek için bir taşıyıcı olup olmadığını anlamak için bir gen mutasyon analizine sahip olmalıdır.
 • enfeksiyon
 • kist gelişimi
 • hasar
 • vazektomi (vas deferens’in tamamının veya bir kısmının ameliyatla çıkarılması)

Azoospermi, iki ayrı durumda, yüksek güçlü mikroskop kullanılarak santrifüj sperm sıvısının örneklerinde hiçbir sperm hücresi bulunamadığında teşhis edilir. Bir santrifüj, bir test örneğini, çeşitli parçalara ayırmak için yüksek bir hızda döndüren bir laboratuvar aletidir. Santrifüj sperm sıvısı durumunda sperm hücreleri varsa, çevrelerindeki sıvıdan ayrılırlar ve mikroskopta izlenebilirler. Teşhisin bir parçası olarak, doktor aşağıdakileri de içeren hastanın tıbbi geçmişini alacaktır:

 • doğurganlık geçmişte başarı veya başarısızlık (çocuk yeteneği)
 • çocukluk dönemi hastalıkları
 • Yaralanmalar veya pelvik bölgedeki ameliyatlar (bunlar kanal tıkanmasına veya testislere kötü kan girişine neden olabilir)
 • idrar veya üreme sistemi enfeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • radyasyona maruz kalma veya kemoterapi
 • geçmiş veya şimdiki ilaçların kullanımı
 • alkol, esrar veya diğer ilaçların kötüye kullanımı

Azospermi tedavisi nasıl yapılır?

Genetik test ve danışmanlık genellikle azoospermi anlama ve tedavi etmenin önemli bir parçasıdır. Obstrüktif azoospermi vakalarında tıkanmış veya tıkanmış kanalların rekonstrüksiyonu veya yeniden bağlanması yapılabilir. Ana sorunun hormon üretiminin düşük olduğu durumlarda hormon tedavisi yapılabilir. Canlı sperm mevcutsa, in vitro fertilizasyon veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu gibi yardımcı gebelik amacıyla testislerden alınabilirler. Obstrüktif olmayan azoospermi olan erkekler, spermleri çocuklara geçebilecek herhangi bir genetik risk olup olmadığını öğrenmek için, her türden yardımcı döllenme için sperm kullanmadan önce genetik analiz yapmalıdır. Testiküler ve post-testiküler azoospermi nedenleri genellikle tedavi edilebilir. Testiküler azoospermi nedenleri iyileştirilemez, ancak testiküler biyopsi ile in vitro fertilizasyon ile idame ettirilebilir. Azospermi oluşturan genetik problemleri önlemenin bilinen bir yolu yoktur. Azospermi önlemek için aşağıdaki önlemleri almak riski azaltacaktır:

 • Üreme organlarını yaralayabilecek faaliyetlerden kaçının.
 • Radyasyona maruz kalmaktan kaçının.
 • Sperm üretimine zarar verebilecek ilaçların yararlarını ve risklerini bilin.
 • Testislerin sıcaklığa uzun süre maruz kalmasını önleyin.
 • Alkol ve uyuşturucu suiistimallerinden kaçının.