• 02
 • Kasım
Foto

Spermiyogram Testi Nedir?

İkincil cinsel özelliklerin değerlendirilmesinden (fizik ve saç büyümesi gibi) ve ayrıca testislerin palpasyonundan oluşan basit bir fizik muayene bile, muayene hekimine kısırlık nedenine ilişkin bir takım ilk fikir verebilir. Bununla birlikte, en önemli test, bazı durumlarda DFI’nın (sperm DNA parçalanma indeksi) belirlenmesiyle eşlik eden sperm analizidir (spermiogram).

Spermiogram

Spermin kalitesini test etmek, sperm konsantrasyonunu, hareketliliğini ve morfolojisini belirlemektir (normal sperm formlarının yüzdesi). Spermiogram erkeklerde olası doğurganlık sorunlarının teşhisinde temel oluşturmaktadır. Ejakülat sıvısının (semen) çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesini içerir. Bununla birlikte, en önemli özellikleri şöyledir:

 • Miktar,
 • PH seviyesi,
 • Sperm konsantrasyonu (milyon sperm / ml),
 • Morfoloji (normal oluşturulan sperm hücrelerinin yüzdesi)
 • Ve motilite (hareket, yüzdelik olarak ifade edilir).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre normal aralıklar:

 • Hacim 2.0 ml veya daha fazla
 • Ph 7.2-8.0
 • Sperm konsantrasyonu> = 20 milyon / ml
 • Ejakülat başına toplam sperm sayısı> = 40 milyon
 • Hareketlilik (hareket)> = ileri ilerleme ile% 50 veya>% 25 hızlı doğrusal hareket
 • Morfoloji> normal formda% 30

Semen Analizi, hacim ve kalite açısından penisten boşaltılan sıvı ve içeriğin değerlendirilmesidir. Bu test, hem sperm denilen sıvı kısmı hem de sperm denilen ve sadece bir mikroskop altında görülen hareket eden hücreleri analiz eder. Erkeklerde doğurganlık potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli ve başlangıçta laboratuvar testleri sorulmuştur. Semen, çeşitli bezlerden salgılanan spermaları ve diğer sıvıları içeren viskoz ve beyazımsı bir sıvıdır. Boşalmadan hemen sonra yüksek derecede yapışkan olur, daha sonra 10-30 dakika içinde sıvı hale gelir. Spermler baş ve kuyruktan oluşan üreme hücrelerini hareketlendiriyorlar. Spermler dişi vücuda girer, döllenme adı verilen ovuma doğru hareket eder ve yumurta ile kaynaşırlar. Her semen örneği milyonlarca sperm içerir; Farklı fraktoz miktarları; Tampon sıvılar; Koagülasyon ajanları; Yağlayıcılar; Ve enzimlerin spermleri desteklemesi ve döllenmeye yardımcı olması. Ayrıca semen analizinde, bir tedavi yönteminin planlanması için bilgi elde etmek için semen örneği yıkanabilir. Bu test, hangi tedavi yönteminin daha iyi sonuç verebileceği konusunda önemli bilgiler edinmek için 3-5 günlük cinsel bir ceza uygulamasının ardından yapılır.

Tipik bir sperma analizi aşağıdaki parametreleri ölçer:

 • Spermanın hacmi ve viskozitesi
 • Sperm konsantrasyonu (yoğunluk)
 • Toplam sperm sayısı
 • Sperm motilitesi (hareketli sperm yüzdesi ve spermlerin hareket biçimi)
 • Normal ve normal olmayan (hasarlı) sperm sayısı
 • Koagülasyon ve sıvılaşma
 • Fruktoz (spermada bir şeker türü), pH (asitlik)
 • Olgunlaşmamış sperm sayısı
 • Lökosit (beyaz kan hücreleri), enfekte olmuş hücrelerin sayısı

Analizden hemen önce, bir saat içinde analiz edilmesi gereken bir semen örneği toplanması tercih edilir. Semen, bu işlem için ayrılmış özel bir odada toplanır. Mastürbasyon yaparak meni örneğini özel bir kapta toplar.  Semen analizi, bir erkeğin doğurganlık potansiyelini belirlemek için kullanılan bir testtir. Semen analizi semen ve spermler için bir dizi parametreyi değerlendirir. Spermin sayısı ve semenin yoğunluğu gün geçtikçe değişebilir ve bazı koşulların sperm düzeylerini etkilemesi muhtemel olduğundan, semen analizi 2-3 hafta aralıklarla alınan en az iki numune ile değerlendirilmelidir.

Semen analizi testi ne zaman gerekli?

Bir doktor ya da bir kişinin doğurganlık ile ilgili bir problemi olduğunu düşünürse, sperma analizi gereklidir. Çiftlerin en az% 10-20’si çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. İnfertilite erkekten kaynaklanıyorsa, gebeliği sağlamak için doğurganlığı ve yardımcı üreme tekniklerinin uygulanabilirliğini engelleyen şeyin saptanması için bir semen analizi gerekecektir. Eğer semen analizi anormal sonuçlar verirse, test doktor tarafından belirli bir süre tekrarlanır.

Test sonuçları ne anlama gelir?

Toplanan spermanın hacmi yaklaşık 2-6 mililitredir. Spermin hacmi bundan daha az ise, doğurganlığı etkileyen toplam sperm sayısının kıtlığı belirgindir. Bundan daha büyük sperm hacmi, sperm konsantrasyonunu düşüren daha yüksek miktarda sıvı olduğunu gösterir. Sperma ilk toplandığında viskoz olmalı ve sonra 10-30 dakika içinde sıvı haline gelmelidir. Durum böyle değilse, spermlerin motilitesi kısıtlıdır.

Konsantrasyon (sayı)

Sperm konsantrasyonu, yumurtayı dölleyebilmek açısından son derece önemlidir. Belirli seviyelerden daha düşük veya daha yüksek bir sperm konsantrasyonu doğurganlık sorununu gösterebilir. Bu nedenle spermiogram ile değerlendirilen önemli bir parametredir. Sperm konsantrasyonu, bir mililitre meni içindeki milyonlarca sperm sayısını ifade eder. Normal bir konsantrasyonda, bir boşalmada mililitrede 20 milyondan fazla ve toplam sperm sayısı 40 milyondan fazla.

Hareketlilik (hareketlilik)

Hareketlilik, bir örnekteki hareketli spermlerin yüzdesidir ve hareketlerinin yönünü ve oranını gösterir. Spermlerin hareketi, ovumun döllenebilmesi için de önemlidir çünkü yalnızca hareketli spermler kadın genital yollarına gidebilir ve yumurtayı gübreleyebilir. Spermlerin en az% 50’si, boşalmadan bir saat sonra düz bir çizgi üzerinde hareket etmeli ve çabucak ilerlemelidir. Sperm hareketleri 0 (immotil) ila 4 arasında sınıflandırılır ve 3 ve 4 iyi hareketliliği temsil eder.

Morfoloji (şekil ve görünüm)

Döllenme kapasitesi için bir başka önemli faktör de sperm biçimidir ve herhangi bir yapısal deformasyon olup olmadığıdır. Bir deforme olmuş spermin yumurtayı gübrelemesi mümkün değildir. Morfoloji parametresi sperm formunu gösterir ve spermlerin boyutunu, biçimini ve görünümünü analiz eder. Bu parametreyi değerlendirmek için 200 sperm analiz edilmiş ve deforme olmuş spermler kaydedilmiştir. Morfolojik değerlendirme, merkezimizdeki Kruger kriterlerine göre yapılır. Anormal spermlerin sayısı arttıkça, doğurganlık olasılığı da o kadar az olur. Anormal form, baş, boyun ve kuyruk anomalisi ve olgunlaşmamış formları içerir.

Canlılık (canlılık)

Spermlerin semende canlılığını görmek için yapılan bir testtir. Bu test, eozin boyamayı içerir ve% 50’den daha az sperm hareket eden kişilere uygulanır. Böylece immatür spermlerin canlı olup olmadığı değerlendirilir. Bu teste ayrıca sperm ömrü testi denir.

Peroksidaz boyama testi (lökosit testi)

Spermlere ilaveten semende başka hücreler var. Lökositler (beyaz hücre sayısı), semen analizinde rutin olarak değerlendirilir, çünkü mevcut veya önceki bir enfeksiyonun bir öngördürücüsü olabilir. “Leucoscreen” denilen bu testle, semendeki lökosit sayısı ile belirli bilgiler elde edilebilir. Normalde, lökosit sayısı semen olarak ml başına 1 milyondan az olmalıdır.

Semen asit-baz dengesi (pH)

Spermanın pH’ı, renkleri pH ile değiştirilen spesifik bir kağıtla ölçülür. Normal meni pH değeri 7.2 ile 7.8 arasında bir alkali değer verir. Prostatik bir salgı asidik iken, seminal vezikül alkalidır. PH değeri, bir veya daha fazla bezle ilgili bir sorundan etkilenebilir. Erkeklerde infertilite potansiyeli üzerinde pH değeri önemli etkilere sahip olmayabilir. Erkeklerde doğurganlığın değerlendirilmesinde, semen analizinin her bir parametresi ayrı ayrı ve bir bütün olarak değerlendirilir. Her semen analiz parametresi doğurganlığı etkiler; Ancak sonuçlar nihai sonuçları sunmayabilir. Kötü sonuç veren meni analizinde bireyler çocuk sahibi olurken, daha iyi sonuç alan bireyler zorluklarla karşılaşabilir.

Sperm Yıkama

Semen belirli solüsyonlarla yıkanır ve kaliteyi arttırmak için seminal plazma, ölü spermler ve diğer hücreler temizlenir. Sperm konsantrasyonu ve motilitesi bu işlemden sonra düzelir ve böylece daha sağlıklı spermler elde edilir. Böylece, erkek infertilitesinde tedavi metodu hakkında fikir sahibi olabilir.