• 02
  • Kasım
Foto

Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT

GIFT, bir kadının yumurtalarını toplamak, bunları sperm ile karıştırmak ve hemen fallop tüpüne yerleştirmek gibi yardımcı bir üreme prosedürüdür. Bu prosedür ile tüp bebek yani in vitro fertilizasyon (IVF) ve zigot intrafalopiyan transferi (ZIFT) prosedürleri arasındaki ana farklılıklardan biri, GIFT ile döllenme prosesinin bir laboratuar yerine fallop tüpü içerisinde gerçekleşmesidir. Bununla birlikte, GIFT yönteminin çalışması için sağlıklı tüpler gereklidir.

GIFT nasıl uygulanır?

GIFT, aşağıdakileri içeren yardımcı bir üreme prosedürüdür:

Hastalar önce en az bir sağlıklı fallop tüpünün varlığını belirlemek için bir röntgen ışını kullanmalıdır. Doktor ayrıca fallop tüpünün dış kısmında herhangi bir yara dokusu bulunmamasını sağlamak için bir laparoskop kullanacaktır. Bir laparoskop kullanarak, yumurtalar yumurtalıklardan alınır. Erkek, yumurtaların alındığı gün aynı sperm örneği sağlar. Daha sonra yumurta bir kateterde sperm ile karıştırılır. Yumurta ve sperm karışımı bir kateter ile fallop tüplerine sokulur. Döllenmiş bir yumurtanın implantasyonunu desteklemek için uterus astarını oluşturmak için kadına ilaç verilir. Ek yumurtalar bırakılırsa, IVF için bunları kullanabilir ve ileride kullanmak üzere uygun embriyoları kaydedebilirsiniz.

GIFT  yöntemi hangi hastalara uygulanmalıdır?

  • Açıklanamayan infertiliteye sahip çiftler
  • IVF ile başarılı olamayan çiftler
  • IVF’yi kullanmak için dini veya ahlaki olarak isteksiz olan çiftler
  • En az bir adet sağlıklı fallop tüpüne sahip kadınlar
  • Kocanın sperm sayısının düşük olması veya sperminde başka sorunlar yaşayan çiftler

GIFT ve tüp bebek – in vitro fertilizasyon (IVF) arasındaki farklar nelerdir?

Tüp bebek tedavisi ile yumurta, GIFT’de olduğu gibi fallop tüplerinden ziyade bir laboratuarda döllenir. Tüp bebek tedavisi dişi fallop tüpleri olmayan veya fallop tüplerini bloke eden çiftlerle kullanılabilir. Tüp bebek tedavisi dölleme onaylamasına ve embriyo kalitesinin değerlendirilmesine izin verir. GIFT, vücudun dışındaki döllenme içermez, bu nedenle çiftlerin hangi embriyonları aktarmak için seçeceği etik kaygıyla uğraşmak zorunda kalmazlar.

Avantajlar ve dezavantajlar:

İyi haber, GIFT yöntemi hastaneye kaldırılmanızı gerektirmez. Prosedürden sonra, hastalar tipik olarak sekiz saat boyunca düzelirler. Doktorlar GIFT ile döllenmeyi onaylayamaz veya embriyo kalitesini belirleyemez. GIFT Fallop tüpleri hasar görmüş veya bloke olmuş hastalarda kullanılamaz.