• 02
  • Kasım
Foto

Mini Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi, anne adayının yumurtası ile baba adayının sperm hücresinin laboratuvar ortamında bir araya getirilerek ve döllenmesini sağlayan yardımcı üreme yöntemidir. Genellikle erkeğin kısır olduğu durumlarda ya da kadının yumurta işlevi bozuklukları görüldüğü zaman tüp bebek tedavi uygulamaları devreye giriyor. Tüp bebek tedavi süreci, çok sayıda yumurtanın aşılanması ve bunlardan en sağlam ve en sağlıklı olanın seçilmesiyle süreci başlatıyor. Söz konusu yumurta çeşitli yöntemlerle anne rahmine yerleştirilmektedir. Yumurta belirli zaman aralıkları ile kontrol edilerek gelişimi gözlenir. Bu sayede yumurtanın ne kadar sağlıklı olup olmadığı da tespit edilmektedir. Genellikle tüp bebekle tedavi yöntemi % 40 oranında başarı sağlamaktadır. Önemli olan gebeliğin sağlandığı başarı değil canlı doğum oranın başarısı söz konusu olmaktadır.

Mini tüp bebek nedir?

Oldukça eski bir tedavi yöntemi olan mini tüp bebek tedavisi günümüzde adı yeni yeni duyulan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi tüp bebek tedavisinin ilk yıllarında uygulanmıştır. Bu uygulamada ilaçsız bir adet döngüsü sağlanmış, bununla birlikte doğal siklusta tüp bebek işlemi yapılmıştır. Bu yöntemde tek yumurta ile uygulama yapılmaktaydı. Çok eski olan mini tüp bebek yöntemi ancak yeni dikkat çekmeye başlamış ve popüler hale gelmiştir. Genel olarak mini tüp bebek, anne adayının adetinin 3.günün de yapılan bir ultrason incelemesi ile kist olup olmadığına bakılır. Anne adayına sadece folik asit vitamini verilmektedir. Hiç bir iğne verilmeden 4 gün sonra da, tekrar ultrason ile yumurtaların büyümesi kontrol edilir. Anne adayının kendi kendine, doğal olarak büyüyen yumurtası izlenir. Ardından, yumurta kistinin çapı 13 mm olması ile yumurta koruyucu iğne tedavisine başlanır. Bu aşama genellikle, toplamda 5 ile 6 enjeksiyonla tedavi tamamlanır. Aynı zamanda anne adayına hafif bir anestezi uygulandıktan sonra sadece tek bir yumurta alınarak laboratuvar ortamındaki adıma geçilir. Bu adımda ise, klasik tüp bebek yöntemi ile aynıdır. Embriyonun oluşumu izlenerek, uygun olan zaman da anne adayının rahminin içerisine embriyo transferi yapılarak gerçekleşir.

Mini tüp bebek ile klasik tüp bebek tedavilerinin farkı ne?

Klasik tüp bebek tedavilerinde istenen amaç, 10 civarında yumurtayı alabilmektir. 10 ile 15 yıl öncesinde, alınabildiği kadar fazla yumurta almak hedefleniyordu. Bu durum günümüzde, ilk olarak “daha kaliteli yumurta” ulaşılmak istenen durumdur. Çok fazla yumurta alabilmenin tek yolu, yumurtlamayı arttırıcı ilaçlar yardımıyla ön bir tedavinin yapılmasıdır. Klasik tüp bebek tedavisi yönteminde, âdetin 3. gününden başlayıp, 10 gün süre ile yumurtlama arttırıcı ilaçlar alınır. Bu zaman zarfında, yumurtanın zamansız çatlamasını önlemek amacıyla 1 hafta ile 3 hafta süreyle yumurta koruyucu iğnelerle desteklenir. Uygulanan bu tedavi sırasında, hasta kendine minimum 15 enjeksiyon uygulamaktadır. Ancak bu sayesinde, olgunlaşmasını tamamlayan ve döllenmek için hazır olan çok fazla miktarda yumurta elde edilebilmektedir. Buda olası başarısızlık durumunda tedbirli olmak adına yapılan işlemdir.

Mini tüp bebeğin klasik tüp bebek yöntemine göre dezavantajları

En önemli dezavantajı, hamilelikte sağlanan başarı oranlarıdır. Mini tüp bebek uygulamasının, ilk denemede hamilelik şansı % 8- 9 civarındadır. Oysaki klasik tüp bebek uygulamasının bir defada, % 40 ile % 45 civarında hamilelik şansı vardır. Bunun dışında var olan diğer önemli dezavantajlar ise, yumurta ile embriyonun gelişimiyle alakalı aksamaların yaşanmasıdır. Mini tüp bebek tedavisinde amaç tek yumurta olduğu için, kötü kaliteli yumurta, boş yumurta gibi kötü yumurtaların dışında, laboratuvar ortamında embriyo gelişmemesi durumu ile de karşılaşılabilir.

Mini tüp bebeği kimler tercih etmektedir?

Günümüzde genellikle, mini tüp bebek tedavisini çok sayıda denediği halde tüp bebek başarısızlığı yaşanan çiftler de, anne adayının yumurtlama kapasitesinin az olduğu durumlarda ve yumurta kalitesinin düşük olduğu anne adayların da tercih edilmektedir. Ayrıca mini tüp bebek tedavisine bir son deneme olarak bakılmaktadır. Fakat mini tüp bebek tedavisinin giderek artmasının ve popüler olmasının da sağlayan başka nedenler de vardır. Genel olarak çalışan kadınlar ve özellikle de erkek faktörü sebebi ile tüp bebek tedavisine başlanmış ise çoğunlukla fazla tedavilerden ve ilaçlardan hatta tahlillerden kaçınmak adına bu tedavi yöntemini tercih edebiliyorlar. Ayrıca mini tüp bebek yönteminin çok daha ekonomik olması da tedaviye yönelme nedenlerinde biri oluyor. Çünkü bu tedavi de anne adayına daha az sayılar da enjeksiyon yapılıyor. Nerede ise anne adayına hiçbir kan tahliline ihtiyaç duyulmadan ve çok daha az ilaç kullanımı ile tedavi tamamlanmaktadır.