• 02
  • Kasım
Foto

Mikroçip Tekniği Nedir?

Sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi iyi olmasına rağmen gebelik elde edilemeyen, gebelik elde edilse bile düşükle sonuçlanan ya da embriyoların genetik analizlerinde normal embriyoya rastlanmayan çiftlere uyguladığımız bir yöntemdir. Spermin baş kısmındaki genetik materyalin olgunlaşma sonrası geçirdiği süreçte oluşan DNA hasarlarının ekarte edildiği ve sağlıklı spermlerin seçilip işleme alındığı bir uygulamadır.

SPERM DNA HASARI NEDİR?

Kısırlık problemi yaşayan çiftlerin yaklaşık %35’inde sadece erkek faktörü temel nedendir. Kadın faktörü de dahil edildiğinde bu oran %40 – %50’lere ulaşmaktadır. Günümüzde, erkek infertilitesinin değerlendirilmesinde rutin semen analizi kullanılmaktadır ancak bu soruna sahip erkeklerin yaklaşık %25’inde normal semen analiz sonuçlarına rağmen kısırlık kesin tanısı rutin semen analizi ile konulamamaktadır.  Bu sebeple de kısır ya da kısır olmayan erkeği kesin olarak birbirinden ayıracak, hamilelik sonuçlarını tahmin edebilecek yeni belirteçlere ihtiyaç oranı yükselmiştir ve dikkatler sperm DNA bütünlüğü üzerine yoğunlaşabilmiştir.

BU TEST NASIL YAPILMAKTADIR?

Merkezimizde erkek hastalarımıza rutin semen analizi yanında mutlaka sperm DNA testi de uygulamaktayız ve bunların sonucuna göre hangi mikroçipi uygulayacağımıza karar vermekteyiz. Oluşmuş DNA hasar miktarına göre hastamıza uygulayacağımız mikroçip modeline karar verip, hastadan ardışık sperm örneği alıp mümkünse ikincisi ile uygun mikroçip yöntemini uygulamaktayız.

HASTALARINIZ BU İŞLEMDEN NE ORANDA YARAR GÖREBİLMEKTELER?

Özellikle iyi embriyo geliştirme oranı 25-30 oranında artış göstermekte, 5. Gün olarak tanımladığımız blastosist embriyo düzeyine ulaşma oranımız ciddi bir şekilde artış göstermekte, embriyo gerileme ve duraksama oranlarımız da aynı şekilde düşmektedir.. Özellikle sigara içen, yoğun sıcağa veya radyasyona, kimyasal veya uzun süreli ilaç tedavisine maruz kalmış hasta grubumuzda başarı oranı daha da artış göstermektedir.

SPERM SEÇİMİ TÜP BEBEK TEDAVİSİ ORANLARINA BU KADAR ETKİ GÖSTEREBİLİR Mİ?

Var olan over rezervi üzerinden, elde ettiğimiz yumurtaları ve sayısını değiştiremediğimiz gibi, yumurta seçimi yapmaksızın indüksiyon aşamasında geliştirilip, yumurta toplama işlemi sonrası elde edilen yumurtaların hepsini kullanmak zorundayız. Bununla birlikte, sperm seçimi yapabilmek daha mümkündür. Bu yöntem sperm DNA bütünlüğünü koruyan spermlerin seçimini sağlamakla birlikte bize başarılı döllenme ve embriyo gelişimi açısından büyük bir avantaj sunmaktadır. Tüp bebek başarımız iyi embriyo elde edebildiğimiz kadar gebelik elde etmekle mümkündür.

ETİKETLER